GDPR

Hvordan sikrer vi det?

Vores professionelle persondatahåndtering er din personlige sikkerhed

Vores indsigt

På vores hjemmeside anvender vi cookies. Men kun til brug for at kunne forbedre brugeroplevelsen for vores kunder.  Du kan derfor trygt acceptere anmodningen, når du klikker ind på vores hjemmeside. 

I forbindelse med en search- og rekrutteringsproces og andre af de ydelser vi formidler indsamler vi ikke personfølsomme oplysninger. Vi indsamler kun begrænsede personoplysninger som er relevante  for at kunne løse vores opgaver. Disse oplysninger kan beskrives som almindelige personoplysninger.

Vores garanti til dig

I de fleste tilfælde befinder de kandidater, som vi har i proces, sig oftest i en uopsagt stilling. Dette kræver en særlig skærpelse og håndtering fra vores side hvorfor vi lægger stor vægt på ansvarligheden i den rolle som vi udøver. Vi garanterer dig den fulde fortrolighed som kandidat i en af vores search processer. Når du indtræder i vores proces, bliver du nærmere oplyst omkring rekrutteringsprocessens mange faser herunder hvornår/hvis vi henvender os til referencepersoner eller hvis der opstår et særligt behov for at gennemføre en nærmere baggrundsundersøgelse af dig som kandidat. I alle tilfælde vil du give dit skriftlige samtykke. Dermed sikrer vi dig den fulde diskretion og beskyttelse således at din nuværende jobposition ikke bliver svækket hvis din deltagelse i denne proces ikke resulterer i et jobskifte.

Du giver dit samtykke

For at kunne opfylde disse krav om sikkerhed for alle parter vil vi altid bede om dit samtykke når du, som kandidat, opgiver dine personoplysninger til brug for deltagelse i search- og rekrutteringsprocessen. Med dette samtykke gælder også en potentiel deling af dine personoplysninger til tredjemand, som i dette tilfælde altid vil være den kunde som vi arbejder for og som vi har fået til opgave at finde den mest kvalificerede kandidat til. Med denne fremgangsmåde anerkender vi dine personlige rettigheder og giver dig den fulde medbestemmelse som kandidat.

Din sikkerhed

De almindelige personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med udarbejdelsen af vores search- og rekrutteringsprocesser og andre af vores ydelser, håndteres altid professionelt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Disse almindelige personoplysninger vil derfor aldrig være tilgængelige for uvedkommende personer og opbevares sikkert. Kandidatrapporten som printes til brug for kundepræsentationen makuleres efterfølgende og destrueres på forsvarlig vis. Vi anvender også sikkerhedskryptering når det giver den mest optimale sikkerhed. For at kunne optimale sikkerhedsforhold, da har vi kun godkendte samarbejder med leverandører som opfylder bestemmelserne ved GDPR-forordningen. Dermed sikrer vi dig den fulde data- og persondatabeskyttelse.

Vores formål

I denne search- og rekrutteringsproces er vores fornemmeste bedrift at vurdere kandidater i forhold til konteksten af opgaven og det ansvar som der ligger i den pågældende stilling. Vi har forinden enhver henvendelse til kandidater gennemført en omfattende 360 graders analyse i kundens virksomhed og udarbejdet en rapport, også kaldet prospektet. Dette materiale beskriver blandt andet den pågældende stilling og en del andre relevante informationer til brug for denne proces. Denne vil du få udleveret i fortrolighed. I samme forbindelse inviteres du også til at gennemføre en personlig test- og kandidat vurdering. Vi beder dig også om at udfylde en række spørgsmål samt opgive nogle almindelige personlige oplysninger omkring dig selv og din professionelle rolle herunder særlige resultater som du har opnået. Du vil også kunne blive stillet overfor at skulle løse andre opgaver i forbindelse med en samlede vurdering.

Dine rettigheder

Du har altid muligheden for- og retten til- at få indsigt i de almindelige personoplysninger som vi har registreret om dig. Vælger du undervejs i en proces at træffe beslutning om at du ikke ønsker at gå videre i forløbet og møde kunden eller ikke længere ønsker at vi opbevarer dit CV eller andre almindelige personoplysninger, som du har givet til os, da kan du altid gøre krav på at få den fulde indsigt. Vi sletter derefter dine indsamlede persondata. Dermed har du altid den fulde ret til at bede om indsigt, sige fra og blive glemt.

Vores reelle hensigt

Vi bestræber os altid på at sikre dig, som kandidat, og vores kunde de mest optimale vilkår for en succesfuld og kvalificeret relation til et fremtidigt samarbejde. Lige så vigtig er vores relation til dig også selvom du ikke ønsker at gå videre i processen eller blot ønsker at komme i betragtning til en anden eller fremtidig stilling. Så hvis du har spørgsmål til vores datahåndtering, er du altid mere end velkommen til i fortrolighed at kontakte os personligt. Her vil vi være dig behjælpelige med svar og vil håndtere din forespørgsel med lige så stor anstændighed og diskretion som vi på ordentlig og forsvarlig vis håndterer din og andre kandidater og kunders persondata.

 

Med venlig hilsen
Claus Lunde

Managing Partner

 

Læs mere omkring databeskyttelsesforordningen:

Claus Lunde

Managing partner

En værdifuld relation, hver gang

OM

GA EXECUTIVE Search- & Coaching er ejet af headhunter og ledelsescoach Claus Lunde og har et tæt samarbejde med flere kompetente konsulenter. Højt specialiserede konsulenter inden for erhvervspsykologi, research, rekruttering og  strategi. Heraf Vi og Os.

Med stor ihærdighed løses opgaver med grundighed, hvor du altid fornemmer en troværdighed og højeste fortrolighed. For kunder, i private virksomheder og for offentlige organisationer. 

Vi udspringer af Green Andersen Erhvervspsykologi som i mere end 20 år har leveret konsulentydelser inden for organisationspsykologi, erhvervscoaching, ledelses- og teamudvikling. Få hjælp til altid at nå succesfuldt i mål.

 

POSITIONER

Privat- og offentlig ledelse, C- suite, Bestyrelser, It- & Digital ledelse, Kommunikation, HR

 

BRANCHEOMRÅDER

Private virksomheder, Offentlig sektor, Interesse-organisationer, Fonde, NGO, Industri m.fl.

 

FAGOMRÅDER

Sundhed, Forskning & Uddannelse, IT & Digitalisering, Kultur & Oplevelser, Kommunikation, Medier, Økonomi, Finans & Investering m.fl.

Domicil

Velkommen
til Faxehus

Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 16,
DK- 1799 Kbh V
Telefon:
+45 40 43 85 00

Email:
claus@ga-es.dk

Links
GDPR