Velkommen til mere indsigt

DET RETTE MATCH

Fik du en potteplante uden rødder?

Det skal ikke være usagt, hvor svært det er at matche mennesker med kulturer. Ofte går det heldigvis godt. Desværre er der mange eksempler på at det ikke gik. Måske fordi potteplanten ikke kunne stå alene, uden sine gamle rødder.

Tak, for denne gang! – Jeg skal ikke spilde din tid med at remse alle de faldgruber op som der er. Men skal jeg nævne én som er særlig udtalt, så er det hvis man fokuserer for meget på resultaterne og for lidt på egenskaberne. Altså de personlige af slagsen. Eller endnu mere tydeligt, personligheden. Derfor er min højeste prioritet altid at skabe et rum til modning i rekrutteringsprocessen.

Det enestående valg 

Vi er alle bevidst om hvor vigtigt det er at man kan stå alene, når man skifter fra en stilling til en anden. Med det menes at man kan frigøre sig fra sin tidligere stilling og etablere sig i en ny kultur. At man reelt set har skabt de resultater som man så stolt beretter om. Vi er vel også bevidst om vigtigheden af ikke at have for travlt med at træffe beslutningen om den helt rigtige til stillingen. Derfor er min højeste prioritet altid at skabe et rum til modning i rekrutteringsprocessen. Dertil er det naturligvis selvskrevet at man sikrer at leder kandidaten gennemfører et grundigt vurderingsforløb, så alle parter er fuldt ud afklaret, også på det personlige plan.

De første 100 dage

Når man endelig finder enighed om troskab, så indfinder der sig en ro hos den pågældende leder. Virksomheden har travlt med komme i gang, men der går alligevel nogle måneder før tiltrædelsen. Her er der mange ledere som måske tænker at de først starter i stillingen, når de sætter sig i stolen. 

Det gør man også rent fysisk, men der mener jeg at man går galt i byen hvis man blot holder lidt fri og slipper fokus. For allerede når katten er ude af sækken, så skal man være klar til at være på. Det er her at medarbejderne i virksomheden begynder at fokusere på at de skal have en ny leder. Hvem er du og er du overhovedet i stand til at løfte denne her opgave…?

Klar til omstilling og tiltrædelse 

Vi har gennem flere år praktiseret et forløb som styrker den nytilkomne leder gennem de første 100 dage. Det indledes ofte før tiltrædelsen. Grunden dertil er at man som leder skal være afklaret i overgangen fra en kultur til en anden. Man skal sikre at få sjælen med ombord på det nye moderskib. Når man tiltræder stillingen, har man naturligt et rum og tid til at stille spørgsmål og prøve at forstå virksomheden og dens kompleksitet. Ikke mindst lære medarbejderne at kende. Men kort efter er spørgetiden forbi. Her skal man vide og kunne handle på vigtige beslutninger. Ellers risikerer virksomheden at tabe momentum. Det er her, at du gerne skulle have overbevist din direktion eller bestyrelse om at du huskede at få rødderne med.

Momentum 

Denne overgang har mange muligheder ved det at man aldrig er en del af dårlige beslutninger fra fortiden. Derfor er der skabt et frirum og momentum for at evolutionære. Det er tid til at slå rødder og skabe det nye følgeskab. For frirummet er kun kortfristet og snart fanger bordet. Det er her, at du gerne skulle have overbevist din direktion eller bestyrelse om at du huskede at få rødderne med. At du er enestående og kan stå alene i blæsten uden at vælte.

(udgivet 10.6.2022)

Hvis du har spørgsmål til executive search med topledelse indenfor private virksomheder eller offentlige områder, er du meget velkommen til at kontakte Managing Partner Claus Lunde.

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Ved du hvilken vej du vil gå?

Hvis ikke du er afklaret med hvad der skal til eller har svært ved at finde den rigtige ledelses vej, så læs med her

Et vip med en vognstang

Da jeg som ung faglig leder fik fortalt af direktøren, at jeg havde behov for personlig udvikling, så vidste jeg ikke hvorhen jeg skulle gå. Det blev i første omgang til nogle 3 dages lederkurser, hvor jeg ganske vist fik adgang til lidt teori, men ikke hvorledes det kunne omsættes i praksis. Personlig udvikling blev det ikke til. Her blev vejen til det succesfulde lederskab mere kroget og tilfældig. Kender du den vej, for det gør jeg?

Fordi du er det faglige fyrtårn, gør det dig så til en god leder?

Jeg tør ikke tænke på hvor mange ledere, der alene leder på deres faglige indsigt og erfaring. Hvor mange faglige fyrtårne, der meget vel kan udstikke en retning og skabe meningsfuldhed for teamet, men som ikke har kompetencerne til at lede. Slutteligt hvor svært det kan være som den faglige leder at indgå i et lederteam af erfarne ledere. Enten er du tilsluttet eller også er du frakoblet…

Kickstart og find din egen udviklingsvej som leder

Heldigvis har jeg et højt moment og lader mig ikke skræmme af modstand. Men jeg kan godt se mange fordele ved, at andre ikke behøver at skulle så meget igennem for at nå dertil hvor man kan mærke sig selv på toppen af lederskabet. 

Derfor er jeg blevet den du møder på din vej, som kan hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig selv, som leder.

Giv agt for de blinde vinkler

For selvom du har en høj faglighed, har gennemført en master i ledelse, en MBA og kan løbe en maraton, så gør det dig ikke naturligt til en god autentisk og resultatskabende leder. For det hele starter med at du må lære at lede dig selv. Det handler om at få styr på dine personlige styrker og arbejde med de blinde vinkler som du ofte ikke er bevidst om før du rammer muren!

Dine personlige fremskridt 

Det starter indefra og ud – hos dig selv på det personlige plan. Det er forudsætningen for at lykkes og derfor vores indledende fokus. Sammen skaber vi en udviklingsplan. Da dine behov er unikke for dig, giver det den bedste mening at dit forløb er individuelt. Derfor tilbyder vi et forløb som netop er tilpasset dine behov. Igennem forløbet, tester vi dine fremskridt. Med vores udviklingsværktøjer, skaber vi evidens og tydeliggøre hvordan du nu formår at omsætte dine personlige fremskridt til faglige resultater. Det synes vi giver den bedste mening som den gode start på og kickstart af din lederkarriere.

(udgivet 3.6.2021)

OM AT FRIGØRE SIG

Sådan tager du et opgør med de forhold som ikke er acceptable i din virksomhed

Behøver det at være som det er? Kan man, som leder, ændre en ikke sund virksomhedskultur? Dette dilemma, som mange ledere havner i, vil jeg gerne belyse med denne artikel og bidrager her med konkrete råd.

Når grænserne flytter sig

Kan du huske dine ture med ungerne på stranden? Efter en time med leg og vandkamp i bølgerne indser du pludselig at I er kommet langt fra der hvor I gik ud og hvor håndklæderne er placeret. Det er det samme som gør sig gældende, når vi som ledere gradvist lader os rive med af understrømmen.

Culture eats strategy for breakfast

Er det kulturen som påvirker os eller vores egen ihærdighed efter at skabe succes og for at skabe mærkbare resultater?

Jeg tror at det er en god portion af begge dele. Men den kultur du indgår i, bliver du mere og mere en del af. Den er, efter min bedste overbevisning, en væsentlig og til tider undervurderet faktor.

Ikke alt er, som det ser ud. Enhver kan se, hvad du ser ud til at være, kun få oplever, hvem du i virkeligheden er.” (Niccolo Machiavelli)

Med tiden kan vi derfor ende med at blive nogle udgaver af os selv, hvor vi ikke længere kan se os selv i spejlet. Vi risikerer at udvikle os til lederskikkelser som er alt for langt fra den personlighed som vi er.

Benægtelses kulturen

Vi kender formentlig alle til at være en del af en benægtelses kultur. Det er her hvor man aldrig erkender en fejl med mindre at man opnår noget taktisk ved det. Det er her hvor man fremelsker kontrol frem for at vise tillid. Eller på ingen måder anerkender den sårbarhed som vi alle gerne skal kunne føle, blot engang imellem. I en virksomhed hvor man konsekvent omtaler mennesker som ressourcer og egentlig blot ser dem som et nødvendigt onde for at kunne holde hjulene i gang. Det er kulturen hvor magt ikke er noget man får – det er noget man tager!

Opgøret mod fortidens skygger

Der er ingen tvivl om at der er et opgør i gang mod den konventionelle ledelsesstil, også omtalt som ”management” eller ”top-down stilen”. Dels kommer der flere kvinder ind på vigtige ledelsesposter og bidrager med en ny og god udvikling – dels har mange virksomheder åbnet sig mere udadtil.

Jeg kender mange chefer som er en del af opgøret mod denne lidt støvede ledelsesstil. De deler gerne ud af deres viden for at skabe fælles succeser. De giver deres ledere og medarbejdere indflydelse og forventer at de bidrager positivt til det fælles mål.

Nu er det ikke sådan at fordi man også behersker de mere emotionelle og sociale sider, at man nødvendigvis er en kylling. Nej man opnår faktisk mere indflydelse og følgeskab. Også til en gang imellem at sige fra, om noget bevæger sig i den forkerte retning.

Ingen er nemlig i tvivl hvem der i sidste ende sidder med ansvaret, når noget går galt.

Sæt grænserne og sig fra

Det allerbedste råd, som jeg engang fik fra en god ledelseskollega, var følgende:

“Du må selv lære at sige fra overfor det som du ikke vil være en del af. Der er ingen som dig der kan tage dit eget parti. Heller ingen som bør kende dig som du selv gør det. Derfor er det vigtigt at du allerede fra i dag, beslutter dig for hvilke principper og værdier som betyder mest for dig, som person. Uagtet om du er på arbejde eller hjemme, så er du vel én og samme person.”

At have respekt for eller blive respekteret

Det er min opfattelse at det hele starter hos dig selv. Det er hvad jeg omtaler som ”indefra ud” ledelse. Hvis du ønsker at blive respekteret, hvad er det så du gerne vil arbejde for at andre skal respektere dig for, som leder.

Problemet er hvis andre har opbygget en respekt for dig fordi du selv benægter den som du virkeligheden er. At du derfor ikke behandler andre som du gerne selv vil behandles. På det område er vi alle lige, uagtet om vi er chefer eller menige medarbejdere. Altså må vi stå ved dem vi er – det gælder for os alle. Men det er dig der kan hyre og fyre. Det må du aldrig glemme, som leder. Derfor er ansvaret i sidste ende dit og kun dit!

Sæt en streg i sandet

Lad os sammen lede i en ny retning. Der hvor man ikke peger fingre ad hinanden. Der hvor man giver plads til rummelighed og hinandens forskelligheder. Der hvor man får talt tingene igennem og finder frem til nogle synspunkter og principper som vi alle kan være fælles om. Lad os allerede i dag starte med at ændre det som vi ikke bør tage med os i fremtiden. Lad os omfavne det som kommer til os og glæde os over at vi nu har gjort en mærkbar forskel.

”Accepter det, der er – Giv slip på det, der var – Hav tillid til det, der kommer”

Så kan du, som leder, jo selv bestemme om du vil være eller ikke være med på rejsen…

(udgivet 23.9.2020)

DIT VALG

Fyrer du mig på min personlighed?

Hvor langt vil du gå for at lykkes eller hvor mange chancer vil du give dine ledere? – Dit svar kunne du genoverveje, når du har læst denne artikel.

Kære leder

Rejsen dertil hvor du er nået nu har formentlig været intens. For du er vel ikke kommet til dertil, du er nu, hvis ikke det var for mange kampe og en grad af vedholdenhed?
Ja, det er vel heller ikke fordi du har fået meget forærende undervejs. Måske med lidt held med en god hånd i ryggen fra andre mere erfarne ledere. De som anerkender den udvikling som de selv engang oplevede så intens og som til tider er ganske krævende. -Dem sætter man stor pris på undervejs om man er så heldig at have mødt dem.

Drevet af noget særligt

Den modning som det er at træde ind i lederrollen og avancere sig trin for trin er helt særlig. Den bevidsthed du undervejs øger omkring dine egne og andres styrker men også svagheder er unik for dig. Den ensomhed som du skal vænne dig til, kan for mange være ganske hård men det er hele rejsen værd, er det ik?
Du er måske drevet af at skabe resultater og bevise at du kan lykkes. Du er måske drevet af at gøre en forskel for flest? – eller også er det anerkendelsen fra andre som fylder mest?
For mange er det tilvænningen om en bedre bemidlet tilværelse som ender med at drive det hele – et nærmest uendeligt behov. Er det også blevet tilfældet for dig?

Hvad er du selv værd?

Forleden havde jeg en ærlig dialog med en anden leder. Hun havde endelig indset værdien ved ikke hele tiden at stile efter et højere niveau. Befandt sig godt på nuværende niveau. Hendes tidligere higen efter hele tiden at opnå mere eller stige i graderne var ikke længere aktuel for hende. Nu oplevede hun en følelse af et stigende selvværd der overhalende hende indenom. Kender du til det?

Man hyrer på faglighed – fyrer på personlighed…

Ved Gud hvor har jeg i min tid, som leder, hørt mange udtrykke det som en sandhed. Heldigvis er jeg vokset op i en verden hvor der er mange sandheder – og det er der også her. Lad mig underbygge denne sandhed for vi arbejder med at udvikle fagligt stærke ledere. Her er det balancen mellem den logiske og emotionelle intelligens som er omdrejningsmomentet. Det hele handler nemlig om at udvikle den bedste udgave af dig selv, som leder naturligvis.

Når personligheden udvikler sig

Vi har gode evidensbaserede resultater med at skabe personlig udvikling for mange ledere. Særligt når vi efter et forløb igen gennemfører en personanalyse. Her kan vi nemlig konstatere at lederens egenskaber har flyttet sig. Det skulle også gerne være sådan ellers har vi jo ikke bidraget med et værdifuldt forløb for lederen eller virksomheden. For det handler om at træne ledere til at kunne håndtere morgendagens skiftende udfordringer. Dem er der nok af men også mange muligheder for at kunne skabe en god og mere tidssvarende balance i sit lederskab. Evner du at lede autentisk så motiverer du og opnår følgeskab fra dine ledere og medarbejdere. Hvis ikke så læs videre…

Hvor stiller du dit lederskab?

Det er fagligheden som du ansættes på som det primære. Derfor fylder den mest og dominerer ofte de mere personlige egenskaber. Du har formentlig gennemført indtil flere logiske test. Du har en god lang teoretisk uddannelse bag dig. Er kemien til stede så får du også lederstillingen. Stort tillykke med dit lederskab og nye gode muligheder. Du har hermed fået nøglen til at lede.
Men hvad hvis det høje faglige specialist fokus fylder for meget i din lederrolle og overskygger de mere personlige sider af dit lederskab. Det oplever vi ofte er et tema og afsæt for at tilgå et af vores forløb.

Alle er unikke

Hvor vi tilbyder individuelle forløb som tilegnes specifikt dit eller din ansatte leders behov. Vi har erfaring med forløb for mange ledere ad gangen, men har bedst erfaring med mindre grupper eller enestående forløb. Her skabes der en nærhed og med plads til at drøfte de områder som fylder mest.
Vil du en tur med op i vores helikopter eller har du en leder som du gerne vil invitere? Det kan være at du, som leder, ikke naturligt er faldet på plads i din nye stilling, eller du har en leder som er på vej ind i din virksomhed. Det kan også være forløbet til den leder som du gerne vil give en ekstra chance for at lykkes denne gang.

Uagtet anledningen

Lov mig at du husker på dengang at det hele var nyt for dig som yngre leder. Dengang hvor alle gjorde som de fik besked på. Dengang hvor det hele var mere ligetil. For nu er det hele individualiseret i videnssamfundet hvor alle er unikke. Hvor presset på at specialisere sig aldrig har været større. Det fylder – indimellem for meget når du senere i karrieren træder ind i lederrollen og bliver målt på at skabe resultater gennem andre. Kender du til det?

(udgivet 10.9.2020)

KONTAKT

Få hjælp til Topleder Rådgivning, Executive Rekruttering og Personlig Udvikling

Claus Lunde

RING på +45 40438500

En værdifuld relation, hver gang

OM

GA EXECUTIVE Search- & Coaching er ejet af headhunter og ledelsescoach Claus Lunde og har et tæt samarbejde med flere kompetente konsulenter. Højt specialiserede konsulenter inden for erhvervspsykologi, research, rekruttering og  strategi. Heraf Vi og Os.

Med stor ihærdighed løses opgaver med grundighed, hvor du altid fornemmer en troværdighed og højeste fortrolighed. For kunder, i private virksomheder og for offentlige organisationer. 

Vi udspringer af Green Andersen Erhvervspsykologi som i mere end 20 år har leveret konsulentydelser inden for organisationspsykologi, erhvervscoaching, ledelses- og teamudvikling. Få hjælp til altid at nå succesfuldt i mål.

 

POSITIONER

Privat- og offentlig ledelse, C- suite, Bestyrelser, It- & Digital ledelse, Kommunikation, HR

 

BRANCHEOMRÅDER

Private virksomheder, Offentlig sektor, Interesse-organisationer, Fonde, NGO, Industri m.fl.

 

FAGOMRÅDER

Sundhed, Forskning & Uddannelse, IT & Digitalisering, Kultur & Oplevelser, Kommunikation, Medier, Økonomi, Finans & Investering m.fl.

Velkommen
til Faxehus

Vi har til huse på den skønneste og yderst diskrete lokation i Carlsbergs tidligere direktionslokaler. Side om side med Executive Cognito, som vi har en del tilfælles med.

Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 16,
DK- 1799 Kbh V

Links
GDPR

Email:
claus@ga-es.dk

Telefon:
+45 40 43 85 00