PRESSET PÅ DEN SUNDHEDSFAGLIGE LEDELSE

Taler vi for meget om de kolde- og for lidt om de varme hænder i Sundhedssektoren?

Alle har en mening om Sundhedssektoren der er underlagt et stort pres om at tilbyde mere til flere. Alle fokuserer på den enkelte patient og dennes unikke behov. Måske det ikke er så enkelt endda?

Udfordringerne står i kø, når man læser om det stigende pres der er på Sundhedssektoren. Lige nu defineres årsagen som lønforhold og flugten fra det offentlige til det private. Men hvad går forud for dette og hvad skal der til for at lykkes?

Det er et interessant narrativ, at der for tiden tales så meget om de kolde hænder. De der ikke bidrager til den sundhedsfaglige behandling og burde skæres ud af ligningen. For efter min bedste overbevisning, så er der alt for lidt fokus på god ledelse og på den sundhedsfaglige behandling. For lidt fokus på hvad er bedst understøtter dette. På de der rent faktisk gør en kæmpe indsats for patienten. Det vender jeg tilbage til…

Det stigende pres 

For de, der betragter sektoren udefra, så kan det være svært at forstå hvorfor man ikke kan lykkes endnu bedre. Lykkes med at indfri de overordnede forventninger der stilles, når man der nu er så mange tusinde ansatte…

Vi taler om garantier, pengene der følger patienterne osv. Men vi kigger også ind i en fremtid med et endnu større behov for at behandle flere multisyge patienter. Flere ældre med demens og stigende forventninger til en Sundhedssektor under et stigende ledelsesmæssigt pres.

Kompleksiteten som få udefra forstår 

Sagen er at hvis man kigger ind i Sundhedssektoren, så kan afdelingsområder jo rumme flere hundrede ansatte. Andre udefra forstår ikke kompleksiteten og størrelsen, hvis de er ledere inden for private virksomheder. For det er nærmest at betragte som små og mellemstore virksomheder. Ofte betragtes og ledes disse afdelinger som enheder eller siloer, der så skal arbejde sammen på tværs. Sammen leve op til den overordnede målsætning for hele sygehuset. Den øvelse er for mange fortsat svær, fordi i flere af disse siloer er så stor mangel på specialister. Såvel inden for sygepleje- som lægefaglige områder.

Ledelse på tværs 

Tværfaglig ledelse er et organiserings begreb, som måske kan genkende, også fra private virksomheder. Det kan sammenlignes med matrix ledelse. Der er blot den forskel, at når man matrix leder, har man ingen myndighed som leder. Det har man til gengæld indenfor Sundhedsområdet. Men kunne nøglen til den fremtidige udvikling være, at udvikle den tværfaglige ledelse endnu mere? Lad os gå et niveau op og kigge ind i Sygehusledelsen. Det kan være Sygehusledelsen indenfor somatikken, psykiatrien eller flere andre sundhedsområder indenfor det offentlige.

Sæt patienten først – men hvem peger pilen på?

Alle hospitaler  i det danske land beskriver deres formål i en sætning, der tager udgangspunkt i at sætte patienten først. Men hvad betyder det egentligt og hvilken konsekvens har det?

Hvis man ønsker at dedikere al fokus på patienten, så må man geare organisationen til at arbejde i den retning. Det fordrer at man kan samarbejde på tværs af alle områder. Til sammenligning med andre brancher, der f.eks. skal digitalisere sig, så er forudsætningen ofte at man nedbryder siloerne. For så længe siloer er til, så er det oftest og altid op til den enkelte at bidrage. Fokus går væk fra det fælles ansvar og opgave. Fokus er for meget på det enkelte område. Hver maksimerer sit osv.

Derfor peger pilen i første omgang på de topledere der står i front for udviklingen. Men ikke alene på Sygehusledelsen. For de der er ledere på sygehuset må også tage deres del af ansvaret.

Hvor kunne nøglen findes? 

Presset på den sundhedsfaglige ledelse kan nærmest ikke være højere end nu. Og det er efterhånden blevet en permanent tilstand med et højt pres. Her opleves mange ledere, der leder mere på deres faglighed end på deres personlighed. I begge tilfælde kan du opnå følgeskabet. Men hvis målet f.eks. ikke alene kun handler om læger, sygeplejersker, sosu’er eller portører men om ét fælles, så fordrer det mere personlig lederskab. Det skab, hvor man ikke kun fokuserer på egne faglige interesseområder. Skabet hvor man ser alle som et nødvendigt led i værdikæden. Ofte er det her at den personlige lederudvikling, skaber gode fremskridt, så lederne bliver endnu bedre til at lede tværfagligt. Tværfagligt på et mere specialiseret men generalists niveau. Altså mere fokus på det generelle end det specialiseret behov.

Skab en bevægelse med kulturen 

Bevægelsen skabes alene gennem en fælles forståelse. Til at understøtte den fælles forståelse, må man være endnu mere tydelig på målet. Men definitionen af målet alene, fordrer ikke at man når det. For her bør man kigge på organiseringen. Stille sig selv spørgsmålet om ikke der kunne være en fordel ved at organisere sygehuset anderledes end man altid har gjort det? For måske denne opgave også handler om at ændre kulturen. Til at gøre det bør det overvejes om de siloer der er, arbejder med eller mod udviklingen?

God ledelse fordrer større tilstrømning af medarbejdere 

For måske det ikke alene handler om kolde eller varme hænder. Mit bud er mere fokus på ledelse og udvikling. Om hvordan man leder mere i fællesskab. For det er en ganske svær øvelse for mange.
Fokus på hvordan man skaber endnu mere udviklende og bedre miljøer, som medarbejderne kan se sig selv i. For nok mangler der hænder. Men jeg kender mange der rejser langt hver dag for at arbejde det sted de kan se sig selv som en del af…

Hvis du ønsker sparring så lad os mødes til en god snak. Læs mere nedenfor på siden om de løsninger vi tilbyder vores kunder inden for sundhedsområdet.

MØD ANDRE LEDERE

FÅ GLÆDE AF MANGE ÅRS INDSIGT & ERFARING

Rådgivning, der skaber værdi og god topledelse

Vi har hjulpet flere sygehusledelser med topleder sparring og organisationsudvikling. Coachet og understøttet dem med at udarbejde deres strategi for at fremme den ønskede udvikling. Vi har løbende coaching og sparring med flere sygehusdirektører og sundhedsfaglige lederteams indenfor flere regioner i Danmark. Coachingforløb der efterhånden har strukket sig over flere år og som fortsætter. Her skabes ny udvikling og nye metoder til at imødegå de mange forandringer, der sker inden for sundhedsområdet.

Rekruttering, efter flere varme hænder

Vores kilde- og kandidatnetværk er efterhånden blevet omfangsrigt. Her hjælper vi med at tiltrække Sygehusdirektører, Cheflæger og Chefsygeplejersker. Sammensætter effektive lederteams. Hjælper også til med at finde de specialister, der er svære at tiltrække. Især lægerne, hvor vi efterhånden har opbygget en stor viden om de mange medicinske specialer. Værdiskabelsen sker når vores kunder får adgang til de der i forvejen ikke ville søge stillingerne. Det er efterhånden sket mange gange...

Leder- og teamudvikling, der sikrer forankring

Vi har løbende flere forløb i gang med ledere inden for flere regioner. Når de sundhedsfaglige ledere starter i stillingerne, tilbyder vi nemlig et gennemprøvet onboarding og lederudviklingsprogram igennem de første 100 dage. Programmet tilbydes for den enkelte og for lederteams. Her understøttes lederen eller lederne med at udvikle deres personlige lederskab. Får strategisk sparring og bliver trænet til opgaven. Dette skaber stor værdi for forankring af nye gode tiltag i organisationen. Gør din ledelse fremtids klar.

Team coaching, der sikrer effektivitet

Flere af de lederteams vi hjælper, er forinden udfordret med uenigheder og tvivl om hvordan de tilgår opgaven. De får hjælp til at forene sig om et fælles mål. Hjælp til at beskrive hvilke indsatser der skal til for at lykkes. Bliver trænet til at lede mere med deres personlighed frem for faglighed alene. For det er de autentiske ledere og teams, der skaber morgendagens succes, Også indenfor Sundhedssektoren.

KONTAKT

Har du et konkret behov - lad os mødes?

En værdifuld relation, hver gang

Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 16,
DK- 1799 Kbh V

Links
GDPR

Email:
claus@ga-es.dk

Telefon:
+45 40 43 85 00