KRÆNKENDE VIRKSOMHEDSKULTURER - TAG KAMPEN OP!

Sådan tager du et opgør med de forhold som ikke er acceptable i din virksomhed

Behøver det at være som det er? Kan man, som leder, ændre virksomhedskultur der krænkende og derfor ikke sund at befinde sig i? Dette dilemma, som mange ledere havner i, vil jeg gerne belyse med denne artikel og bidrager her med konkrete råd.

Når grænserne flytter sig

Kan du huske dine ture med ungerne på stranden? Efter en time med leg og vandkamp i bølgerne indser du pludselig at I er kommet langt fra der hvor I gik ud og hvor håndklæderne er placeret. Det er det samme som gør sig gældende, når vi som ledere gradvist lader os rive med af understrømmen.

Culture eats strategy for breakfast

Er det kulturen som påvirker os eller vores egen ihærdighed efter at skabe succes og for at skabe mærkbare resultater?

Jeg tror at det er en god portion af begge dele. Men den kultur du indgår i, bliver du mere og mere en del af. Den er, efter min bedste overbevisning, en væsentlig og til tider undervurderet faktor.

Ikke alt er, som det ser ud. Enhver kan se, hvad du ser ud til at være, kun få oplever, hvem du i virkeligheden er.” (Niccolo Machiavelli)

Med tiden kan vi derfor ende med at blive nogle udgaver af os selv, hvor vi ikke længere kan se os selv i spejlet. Vi risikerer at udvikle os til lederskikkelser som er alt for langt fra den personlighed som vi er.

Benægtelses kulturen

Vi kender formentlig alle til at være en del af en benægtelses kultur. Det er her hvor man aldrig erkender en fejl med mindre at man opnår noget taktisk ved det. Det er her hvor man fremelsker kontrol frem for at vise tillid. Eller på ingen måder anerkender den sårbarhed som vi alle gerne skal kunne føle, blot engang imellem. I en virksomhed hvor man konsekvent omtaler mennesker som ressourcer og egentlig blot ser dem som et nødvendigt onde for at kunne holde hjulene i gang. Det er kulturen hvor magt ikke er noget man får – det er noget man tager!

Opgøret mod fortidens skygger

Der er ingen tvivl om at der er et opgør i gang mod den konventionelle ledelsesstil, også omtalt som ”management” eller ”top-down stilen”. Dels kommer der flere kvinder ind på vigtige ledelsesposter og bidrager med en ny og god udvikling – dels har mange virksomheder åbnet sig mere udadtil.

Jeg kender mange chefer som er en del af opgøret mod denne lidt støvede ledelsesstil. De deler gerne ud af deres viden for at skabe fælles succeser. De giver deres ledere og medarbejdere indflydelse og forventer at de bidrager positivt til det fælles mål.

Nu er det ikke sådan at fordi man også behersker de mere emotionelle og sociale sider, at man nødvendigvis er en kylling. Nej man opnår faktisk mere indflydelse og følgeskab. Også til en gang imellem at sige fra, om noget bevæger sig i den forkerte retning. Ingen er nemlig i tvivl hvem der i sidste ende sidder med ansvaret, når noget går galt.

Sæt grænserne og sig fra

Det allerbedste råd, som jeg engang fik fra en god ledelseskollega, var følgende:

“Du må selv lære at sige fra overfor det som du ikke vil være en del af. Der er ingen som dig der kan tage dit eget parti. Heller ingen som bør kende dig som du selv gør det. Derfor er det vigtigt at du allerede fra i dag, beslutter dig for hvilke principper og værdier som betyder mest for dig, som person. Uagtet om du er på arbejde eller hjemme, så er du vel én og samme person.”

At have respekt for eller blive respekteret

Det er min opfattelse at det hele starter hos dig selv. Det er hvad jeg omtaler som ”indefra ud” ledelse. Hvis du ønsker at blive respekteret, hvad er det så du gerne vil arbejde for at andre skal respektere dig for, som leder.

Problemet er hvis andre har opbygget en respekt for dig fordi du selv benægter den som du virkeligheden er. At du derfor ikke behandler andre som du gerne selv vil behandles. På det område er vi alle lige, uagtet om vi er chefer eller menige medarbejdere. Altså må vi stå ved dem vi er – det gælder for os alle. Men det er dig der kan hyre og fyre. Det må du aldrig glemme, som leder. Derfor er ansvaret i sidste ende dit og kun dit!

Sæt en streg i sandet

Lad os sammen lede i en ny retning. Der hvor man ikke peger fingre ad hinanden. Der hvor man giver plads til rummelighed og hinandens forskelligheder. Der hvor man får talt tingene igennem og finder frem til nogle synspunkter og principper som vi alle kan være fælles om. Lad os allerede i dag starte med at ændre det som vi ikke bør tage med os i fremtiden. Lad os omfavne det som kommer til os og glæde os over at vi nu har gjort en mærkbar forskel.

”Accepter det, der er – Giv slip på det, der var – Hav tillid til det, der kommer”

Så kan du, som leder, jo selv bestemme om du vil være eller ikke være med på rejsen…

Lad os mødes til en dialog om dig og din topledelse.

Bliv inspireret med mere indsigt...

HVAD MENER KUNDERNE?

SPECIALITETER SOM VI TILBYDER

Få hjælp til bevægelse med fremdrift og formidable resultater

1 %
EXECUTIVE SEARCH

85% af de top kvalificerede kandidater, vi hidtil har præsenteret for vores kunder, havde ikke forinden overvejet et jobskifte. Læs mere om vores search ydelser.

1 +
LEADERSHIP CONSULTING

Flere end 200 ledere har opnået klarhed, retning og ny indsigt. Læs mere om topleder rådgivning, talentudvikling, team coaching og outplacement.

KONTAKT

Har du et konkret behov - lad os mødes?

En værdifuld relation, hver gang

Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 16,
DK- 1799 Kbh V

Links
GDPR

Email:
claus@ga-es.dk

Telefon:
+45 40 43 85 00