Velkommen til mere indsigt

INKLUSION

Vidste du at EQ udgør 80% af den karrieremæssige succes?

Vidste du, at den emotionelle intelligens (EQ) udgør 80% af den karrieremæssige succes?

Som headhunter og coach, gennemføres en del leder analyser og tests. Det handler om, at vurdere topledernes egnethed og parathed i forhold til den konkrete stilling eller i udviklingssammenhæng. Flere vælger fortsat at vægte IQ højere end EQ. Og det er ikke logisk…

Det er min antagelse, at der fortsat er et levn fra den ældre og utidssvarende management verden. Nemlig et alt for højt fokus på IQ, som den logiske faglige kompleksitet. Som om at alt hvad der er ulogisk ikke kan være rigtigt. EQ er overset men langt mere tidssvarende i forhold til ledelse i det moderne videnssamfund.

Når vi rekrutterer nye ledere og topledere, er der fortsat et meget højt fokus på IQ og den logiske faglige del af profilen. Men måske fagligheden, og især fokus på IQ, indimellem overskygger det der, efter min vurdering, er langt vigtigere. Selvom noget er ulogisk kan det jo godt være rigtigt, kan det ik?

Hvor vi tidligere ledede oppefra og ned, stilles der langt højere krav til den mere tidssvarende topleder. Her er samarbejdet og følgeskabet et fokus. Man måles på at kunne lede på tværs af organisationen. Særligt i forhold til de yngre generationer, der er på vej. De vil ikke modtage en ordre og blot indordne sig uden selv at få indflydelse.

Ifølge den amerikanske erhvervspsykolog og bestsellerforfatter, Daniel Goleman, udgør den emotionelle intelligens (EQ) hele 80% af den karrieremæssige succes. Her er en højere EQ en forudsætning frem for IQ og logisk faglig kompleksitet.

Efter min bedste overbevisning er det den personlige integritet og emotionelle intelligens vi bør fokusere mere på. Den personlige integritet den enkelte leder har.

Altså hvad ser, mærker, oplever og føler du når kandidaten træder ind i rummet? Hvordan formår kandidaten at agere, hvis denne begår fejl? Ved modstand? Er social ansvarlig og samvittighedsfuld? 

Endnu vigtigere, hvordan kandidaten håndterer konflikter og uenigheder? Har gennemslagskraft? Evner at tage ansvaret på sig? Kandidatens forhandlingsevner? Mindst lige så vigtigt, hvordan kandidaten er overbevisende og får andre med på rejsen?

For det er den rejse der bringer din virksomhed ind i den nære fremtid. Derfor et bud på den mere innovative topleder profil, der kan være nødvendig for at drive din virksomheds fremtidige succes.

Måske det vigtigt at notere sig at følsomhed på ingen måde begrænser en topleders evne til at skære igennem og være konsekvent. Det der er en tydelig forskel er hvordan lederen gør det, når det er nødvendigt!

Vidste du, at man rent faktisk godt kan udvikle sine emotionelle sider? Det gør nemlig, at du vil blive i stand til at fornemme mere i mødet med andre. Opnå følgeskab og fremstå mere autentisk som leder. Du vil også udvikle din personlige integritet.

Tilbyder i den sammenhæng en leder analyse, hvor vi sammen vurderer din EQ. I forlængelse af denne er en del redskaber som anvendes til et videre coaching forløb.

Lad os mødes? Drøfte hvad der skal til for at styrke dine karrieremuligheder som leder. Forstå hvad du gerne vil blive endnu bedre til at håndtere.

Læs mere om talentudviklingsprogrammet

HVAD MENER KUNDERNE?

SPECIALITETER SOM VI TILBYDER

Få hjælp til bevægelse med fremdrift og formidable resultater

1 %
EXECUTIVE SEARCH

85% af de top kvalificerede kandidater, vi hidtil har præsenteret for vores kunder, havde ikke forinden overvejet et jobskifte. Læs mere om vores search ydelser.

1 +
LEADERSHIP CONSULTING

Flere end 200 ledere har opnået klarhed, retning og ny indsigt. Læs mere om topleder rådgivning, talentudvikling, team coaching og outplacement.

KONTAKT

Fik du svar på det du søgte?

Claus Lunde

RING på +45 40438500

En værdifuld relation, hver gang

OM

GA EXECUTIVE Search- & Coaching er ejet af headhunter og ledelsescoach Claus Lunde og har et tæt samarbejde med flere kompetente konsulenter. Højt specialiserede konsulenter inden for erhvervspsykologi, research, rekruttering og strategi. Heraf ‘Vi og Os’.

Med stor ihærdighed løses opgaver med grundighed, hvor du altid fornemmer en troværdighed og højeste fortrolighed. For kunder, i private virksomheder og for offentlige organisationer. 

Vi udspringer af Green Andersen Erhvervspsykologi som i mere end 20 år har leveret konsulentydelser inden for organisationspsykologi, erhvervscoaching, ledelses- og teamudvikling. 

 

POSITIONER

Privat- og offentlig ledelse, C- suite, Bestyrelser, It- & Digital ledelse, Kommunikation, HR

BRANCHEOMRÅDER

Private virksomheder, Offentlig sektor, Interesse-organisationer, Fonde, NGO, Industri m.fl.

FAGOMRÅDER

Sundhed, Life science, Medtech, Pharma, IT & Digitalisering, Kultur & Oplevelser, Kommunikation, Medier, Økonomi, Finans & Investering m.fl.

Velkommen
til Faxehus

Vi har til huse på den skønneste og yderst diskrete lokation i Carlsbergs tidligere direktionslokaler. Side om side med Executive Cognito, som vi har en del tilfælles med.

Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 16,
DK- 1799 Kbh V

Links
GDPR

Email:
claus@ga-es.dk

Telefon:
+45 40 43 85 00